Det finns över 2000 olika Qigongmetoder i Kina.

Zhineng Qigong är en av dessa qigongmetoder, som utvecklades på 80-talet av Dr Ming Pang, utbildad i både västerländsk medicin och i traditionell kinesisk medicin.

Ett grundläggande syfte med Zhineng Qigong är att släppa stress och skapa fysisk vitalitet, känslomässig balans och mental klarhet.

Rörelserna är långsamma och flödande.

1997 utnämnde de kinesiska myndigheterna Zhineng Qigong till den bästa och mest hälsobefrämjande qigongmetoden i Kina, för att det är en säker, välbeprövad och mycket effektiv metod för att förbättra hälsan.

Qigong är en mer än 5000 år gammal kinesisk läkekonst och en del av traditionell kinesisk medicin.

Sett ur det traditionella kinesiska perspektivet handlar sjukdom om obalans i energisystemet, energibrist eller båda delarna.

Qi betyder livsenergi och gong betyder disciplinerat arbete under lång tid.

Qigong kan översättas: En metod för att bygga upp och balansera energi genom regelbunden träning.

Annons