Holistisk träning och vägledning för hälsa och välbefinnande

Min övertygelse är att den fysiska kroppen, själen, intellektet, känslorna och energikroppen står i intimt samspel med varandra. Allt hänger ihop och alla delar påverkar varandra. I Nia, Qigong och Psykosyntesen har jag hittat verktyg som tar hänsyn till alla dessa delar av människan i arbetet med att stärka vitaliteten och höja välbefinnandet. Samtliga verkar för att stärka upp och integrera delarna till en kraftfull helhet. Att jobba holistiskt utifrån hela människan är mycket effektivt och smart. Det ger en snabbare utveckling mot önskat resultat.

Alltid utifrån Dig

Vi har alla olika förutsättningar, behov och önskemål. I både Nia och Qigong finns frihet och utrymme att välja intensitetsnivå och ambition.

Jag vänder mig både till företag och privatpersoner.

Gruppträning och vägledning

Annons