Förutom att Nia dans (eller annan dans) stärker oss och ökar välbefinnandet så gör den oss också smartare. Enligt artikeln nedan skyddar den oss avsevärt bättre från demens än tex läsning, lösa korsord, spela golf eller cykla.

Nyckeln är att göra saker på ett nytt och okänt sätt – att vi tänker, fattar beslut och agerar i nya banor.

Utmaningarna stimulerar hjärnan och utvecklar den. ”Intelligence  is what we use when we don’t already know what to do ”.

Läs artikeln ”Lose it or use it! Dancing makes you smarter” av Richard Powers

Annons